• Đầu Mối cung cấp CÂY XANH lớn nhất tại Việt Nam

Xem NGUỒN CÂY - BẢNG GIÁ theo TỪNG TRANG


Mỗi trang có 30 CX , để lật trang, Quý khách vui lòng kéo xuống dưới cùng trang để xem số thứ tự trang.

Để xem nhanh toàn bộ "Danh Mục Nguồn Cây" Quý khách có thể click vào đây: Danh Mục Nguồn Cây


- Giá có thể thay đổi theo số lượng lớn hoặc yếu tố phụ trợ
- Bảng giá, số lượng CX được cập nhật theo thời gian


Nhập Loại cây  *  
Mã số cây Loại cây Đơn vị tính Quy cách (cm) Số lượng hiện cóĐơn giá giao xe trên cây tại Cần Thơ (Giá chưa có VAT)
(Giá có thương lượng tùy theo mua ít nhiều)
Hoành gốc(chu vi gốc) Chiều cao lóng Chiều cao vuốt lá
I-Cây xanh công trình
IA-89 Loại CÂY XANH TRANG TRÍ (không có hoa và có hoa)
CX1Cau vua
Cau Vua qui cách 1100-120200>500500300,000
Cau Vua qui cách 2(cây mập đẹp)>200-220200-250500-600400800,000
Cau Vua qui cách 3 (cây mập đẹp)>200-220260-300500-6003001,500,000
Cau Vua qui cách 4145-155400-450900-9505001,500,000
Cau Vua qui cách 5155-180370-450900-9508001,800,000
Cau Vua qui cách 6(cây chuẩn, mập đẹp)185-220370-450900-9501502.500.000-3.500.000,0
CX2
CX3Cau trắng(Cau bầu)0
Cây>60-75>50-70>150Nhiều150,000
>60-75>80-100>200Nhiều180,000
>60-75>110-150>250Nhiều210,000
>60-75>160-200>300Nhiều300,000
>70-90>210-250>350Nhiều350,000
>70-90>260-300>400Nhiều500,000
CX4Cau đuôi chồn0
Cây>406015010090,000
Cây>90-100>200Nhiều500,000
>90-100>300Nhiều700,000
Cây>100>400Nhiều960,000
CX5Cau vàng ta0
1 bụi có 3-4 nhánh lớn chưa có lóngBụi>100Nhiều70,000
1 bụi có 3-4 nhánh lớn chưa có lóng>200-250Nhiều300,000
1 bụi có 3-4 nhánh lớn lóng cao:50-100cmBụi>300-400Nhiều900,000
CX6Cau vàng Nhật Bản0
Bụi trong Chậu>60200240,000
Bụi trong Chậu>220Nhiều2,400,000
Bụi trong Chậu>150Nhiều1,800,000
CX7Cau hương (cau lùn, cau đền hùng,Cau xanh, cau lợn cọ)0
Cây>60-75>20>120-150100460,000
Cây>60-75>40-50>160-20050650,000
Cây>60-75>60>210-25050760,000
Cây>60-75>70-100>260-300251,200,000
Cây>27-30Chưa lóng>150Nhiều350,000
CX8Cau đỏ0
Cau đỏ lớnBụi>200Nhiều300,000
Cau đỏ lớnBụi>250Nhiều400,000
Cau đỏ lớnBụi300-400Nhiều550,000
Cau đỏ lớnBụi>550Nhiều720,000
Cau đỏ nhỏNhiều0
Cau đỏ giống cao 150-170cmBụiNhiều24,000
Cau đỏ giống cao 100cmBụiNhiều12,000
CX9Cau Sâm Banh0
1Cau sâm banh0
+ Loại Lóng cao >70-80 Hoành >150Cây>15070-80>150Nhiều1,200,000
+ Loại Lóng cao >50-60; Hoành >120Cây>12050-60>130Nhiều960,000
2Cau sâm banh0
+ Loại lóng cao >50cm , hoành >100cmCây>150Nhiều360,000
3Cau Sâm BanhCây>100>100>250Nhiều600,000
4Cau sâmbalCây>135>200>350Có 6 Cây9,600,000
CX10Cau Quốc Vương đủ loại0
1Cau Quốc vươngCây>200Nhiều300,000
Cau Quốc vương>300Nhiều500,000
CX11Cau Phú Qúi(chưa có giá)0
1Cau Phú quíCây>100Nhiều200,000
CX12Cau Ru Bin Mỹ0
Cây>30>200Nhiều600,000
Cây>30>150Nhiều540,000
Cau Ha oai0
+ Cau Ha Oai (1 bụi=3 nhánh lớn+ nhánh nhỏ)Bụi>100Nhiều60,000
CX13Cau Uc (hiếm hàng do la giống mới)Bụi>300Nhiều1,500,000
CX14Cau ăn trầu rất nhiều0
Cây>30-50>200-400Nhiều480,000
Cây>30-50>200-400Nhiều1,800,000
CX15Kè Bạc MỹCây0
Cây>60>220Nhiều2,400,000
Cây>100>400Nhiều3,600,000
Cây>150Nhiều1,440,000
Cây100>80360Có 6012,000,000
Cây150>150460Có 5018,000,000
Cây60150Nhiều1,800,000
Cây60120Nhiều1,440,000
Cây4080Nhiều840,000
Cây60200Nhiều2,640,000
Cây>60>190-200Có 2501,800,000
Cây>50>120-130Có 100480,000
Cây>80>80-100có 4003.000.000-3.400.000,0
CX16Kè Xanh Mỹ0
Cây>260có 1501,200,000
Cây145>110>650Có 1273,600,000
Cây146>80>550Có 1003,000,000
Cây196>196>750Có 37,200,000
Cây0
Cây>50-100Có 3003,000,000
Cây>180>600Có 66,000,000
CX17Kè Xanh OaSinhton-Loại cây này có buồng có trái0
Cây>100>300>500có 60 cây6,000,000
CX18Kè bóng ( có nơi gọi là kè đỏ, kè ta)-hàng dưỡng0
Cây>8080-120>220-250Có 2023,000,000
Cây>100300-400>700Có 2010,000,000
CX19Kè Nhật0
>150300,000
>80168,000
>6084,000
CX20Cây Chà Là-(hàng dưới đất)0
1Chà là giốngCây>100Có 20084,000
2Chà là cây lớnCây>200-300>350-400Có 1002.400.000-3.600.000,0
CX21Cây Dương cắt col0
Dương cắt col có d tán >60-80Cây>15>150-200200,000
Loại dương cắt dù vuông tàn >70Cây>120-150>200240,000
Dương thả ( không sửa tán)Cây>10-15>25080,000
CX22Cây Hồng lộc Singgapo0
1Hồng Lộc cắt col có dường kính tàn d>30cmCây>60nhiều80,000
2Hồng Lộc cắt col có dường kính tàn d>60-80cmCây>80-150nhiều100.000,0-280.000,0
Hồng Lộc cắt col có dường kính tàn d>80-100cm>200nhiều800,000
CX23Trát Bã Diệp cao 40-500
1Trát Bã Diệp , tán d>40cmCây>50Nhiều60,000
2Trát Bã Diệp , tán d>120cmCây>15025 cây1,440,000
(cây trong bầu dưới đất)0
CX24Vạn Niên Tùng ( đã sửa tán)0
Vạn Niên Tùng , tàn d>100- đã uốn sửaCây>20>230-25050 cây1,320,000
Vạn Niên Tùng , tàn d>100- chưa uốn sửaCây>20>230-250nhiều1,080,000
Vạn Niên Tùng , tàn d>100- đã uốn sửa>20>3003,000,000
Vạn Niên Tùng , tàn d>150- đã uốn sửa>40>28020,000,000
Vạn Niên Tùng , tàn d>200- đã uốn sửa>40>28025,000,000
Vạn Niên Tùng , tàn d>200- đã uốn sửa>45>50060,000,000
CX25Thủy tùng ( tùng xà, ngọa Tùng)0
1Cây tùng xà Bon Sai dài >50 , cao >30Chậu60,000
Cây tùng xà tàn d >150, dài >100 , cao >30Chậu180,000
2Cây tùng xà tàn d >60, dài >60 , cao >30Chậu30,000
3Cây tùng xà tàn d >30, dài >50 , cao >30Giỏ 922,800
4Cây tùng xà tàn d >30, dài >60-80 , cao >30Giỏ 924,000
5Cây tùng xà tàn d >150, dài >120 , cao >30Chậu156,000
6Cây tùng xà tàn d >150, dài >70 , cao >30Giỏ 930,000
CX26Tùng Đài Loan ( giống vạn niên tùng nhưng lá to hơn màu sáng hơn, đuôi lá tròn)0
1Tùng Đài loan (gói hàng cần bán, cây đẹp, giá rất rẻ)>15>200300 cây1,000,000
2Tùng Đài Loan , có d tàn >80cmCây>18>150-180Có 204,800,000
Cây>20>180Có 144,800,000
3Tùng Đài Loan , có d tàn >80cmCây>26-30>240Có 46,000,000
4Tùng Đài Loan0
Gói 1: cây cao 220cm, tàn >90cm, Hg>19-23cmCâyCó 1001,920,000
Gói 1: cây cao >240, tàn >110, Hg>41- có 100 câyCâyCó 1009,000,000
5Tùng Đài Loan , d tàn>80-100Cây145Có 14240,000
CX27Cây Tùng Bách Tán0
Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200Cây>220-230nhiều780,000
2Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200Cây500-600nhiều1,200,000
Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200Cây>700nhiều1,100,000
3Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200Cây>300nhiều700,000
Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >200Cây>700nhiều1,200,000
4Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >250Cây>50020 cây1,200,000
5Tùng Bách Tán An Độ(câydưới đất), tán >250Cây>50020 cây1,200,000
CX28Cây Sơn Tùng0
Giỏ>12060,000
Chậu 40>12050 cây96,000
Giỏ10>70-80nhiều36,000
Chậu 40>10048,000
CX29Phát tài núi0
Phát tài núi ( gói hàng giá rất rẻ, cây xanh mướt, đẹp)0
1Loại cao <2m có >3 tượcCây1,200,000
Loại cao > 2m có >3 tượcCây1,500,000
Loại cao <3m có >4-5 tượcCây2,500,000
Loại cao > 2m có >4-5 tượcCây2,800,000
2Phát tài Núi - cây có 4-5 tược rất đẹpCây>3009,000,000
3Phát tài Núi -cây 10 đọt cao >250cm rất đẹpCó 18,000,000
Phát tài Núi -cây 05 đọt cao >300cm rất đẹpCó 402,800,000
Chọn trang:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [Trang cuối]

GIỚI THIỆU

Cây xanh ngày càng trở nên không thể thiếu trong cuộc sống.

Chúng tôi chuyên cung cấp SỈ VÀ LẺ các loại cây cảnh: Bonsai, cây nội thất, cây leo, cây giống, hòn non bộ, đá trang trí, cây cổ thụ, cây xanh có hoa, cây xanh không hoa ... Xem thêm...

SIÊU THỊ CÂY XANH

Hệ thống CAYXANHONLINE.COM với số lượng tổng cộng trên 1,000 loại, do đó, chúng tôi sắp xếp và phân loại thành nhiều nhóm. Quý khách có thể tìm nhanh một sản phẩm trong nhóm bằng cách XEM THEO MỤC LỤC hoặc để xem được nhiều chi tiết cùng một lúc bằng cách XEM THEO TRANG.

Liên hệ nhanh

  • Address: D601- Hưng Thịnh 3, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. HCM.
  • Tel: (08) 377.30.150 - Fax: (08) 54 103 402.
  • Hotline:0913 870 844 - 0932 091 865.
Bạn đang ở